Quy chế Đào tạo

2021-03-07 14:27:00

Quy chế Đào tạo (Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-KY ngày 29/5/2018 của Trưởng Khoa Y v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học). Xem tại đây.

Các tin cùng chuyên mục:

1/ Quy chế công tác sinh viên (Kèm theo Quyết định số 112/QĐ-KY ngày 14/6/2022 của Trưởng Khoa Y v/v ban hành Quy chế Công tác sinh viên). 

Xem tại đây.

2/ Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 

Xem tại đây.

3/ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025. 

Xem tại đây.

4/ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. 

Xem tại đây.

5/ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. 

Xem tại đây.

6/ Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 17/7/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 

Xem tại đây.

———————————————————————–

Phòng Công tác sinh viên Khoa Y ĐHQG-HCM
Phòng 107 – Nhà hành chính (Y.A1), đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu đô thị ĐHQG-HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (028)71021212 – Ext 131
Email: ctsv@medvnu.edu.vn