Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 về cơ chế thu chi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Năm 2021, Khoa Y được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên. Đồng thời, Khoa Y đang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/6/2021.

Theo điểm b, khoản 2, Điều 11 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí được tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Dự kiến các khóa tuyển sinh từ năm 2022 đối với các ngành đào tạo của Khoa Y được áp dụng với lộ trình mức thu học phí như sau:

Lộ trình dự kiến mức thu học phí đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2022

TTHệ đào tạo chính quyHọc phí dự kiến năm học 2022-2023 (đồng/năm học)Học phí dự kiến năm học 2023-2024 (đồng/năm học)Học phí dự kiến năm học 2024-2025 (đồng/năm học)Học phí dự kiến năm học 2025-2026 (đồng/năm học)
1Ngành Y đa khoa                 49,000,000                    55,200,000                 62,200,000                 70,000,000
2Ngành Răng Hàm Mặt                 49,000,000                    55,200,000                 62,200,000                 70,000,000
3Ngành Y học cổ truyền                 49,000,000                    55,200,000                 62,200,000                 70,000,000
4Ngành Dược học                 49,000,000                    55,200,000                 62,200,000                 70,000,000
5Ngành Điều dưỡng                       37,000,000                           41,800,000                       47,200,000                      53,200,000

Trang web Đào tạo: http://www.pdt-medvnu.info/

————————————

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH