Giới thiệu về Bộ môn Da liễu

2023-01-06 11:26:00

Vài nét lịch sử của Bộ môn Da Liễu:

  • Bộ môn Da liễu được thành lập từ năm 2014 cùng với những ngày đầu đào tạo bác sĩ y khoa của Khoa Y – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở bộ môn đặt tại bệnh viên Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Trưởng bộ môn từ lúc mới thành lập đến nay là TS.BS. Phạm Văn Bắc, trước đây Thầy là Phó Giám đốc bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Giáo vụ bộ môn là ThS.BS. Nguyễn Tâm Anh, đã công tác tại bộ môn từ năm 2015, ngay sau khi hoàn thành chương trình học Nội trú Da liễu của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Da Liễu:

Thực hiện sứ mệnh chung của Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ môn có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về y tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới vào đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiệm vụ đào tạo:

  • Đối tượng đào tạo chính là sinh viên y khoa. Bộ môn áp dụng chương trình giảng dạy theo Module, đưa chương trình Da liễu vào giảng dạy sinh viên năm thứ ba trong module Da và các giác quan, đến năm thứ năm dạy lý thuyết lâm sàng và thực hành tại bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh.
  • Các sinh viên có cơ hội học tập từ lý thuyết cơ bản đến thực hành lâm sàng, lồng ghép với các chuyên ngành khác. Chương trình học thiết kế ở năm thứ năm tập trung nhiều về thực tập lâm sàng giúp sinh viên có cơ hội cọ xát thực tế. Hình thức thi OSCE với câu hỏi ngắn và tình huống lâm sàng giúp đánh giá tốt chất lượng đầu ra, sinh viên chú trọng học lâm sàng hơn là chỉ học lý thuyết. 

Chăm sóc sức khỏe nhân dân:

  • Tất cả các Bác sĩ của bộ môn đều tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hỗ trợ xây dựng hướng dẫn điều trị chuyên khoa da liễu và trực tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hợp tác trong và ngoài nước:  

  • Bộ môn Da liễu tích cực hợp tác với cơ sở thực hành như Bệnh viện Da liễu TP.HCM nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh da liễu và đào tạo cho sinh viên. Ngoài ra hợp tác với các Hội chuyên ngành như Hội Da liễu Việt Nam, Hội Da liễu TP.HCM và các cơ sở đào tạo khác để tăng cường giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao tinh thần đoàn kết cùng nhau thực hiện sứ mệnh xây dựng nguồn nhân lực y tế cho đất nước.
  • Lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của bộ môn luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức chuyên môn của nước ngoài để tiếp cận chuyển giao công nghệ tiên tiến của thế giới.

Hoạt động đoàn thể:

  • Bộ môn luôn tham gia các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết với các đơn vị bạn cũng như nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của CB-VC.

Phương hướng phát triển:

  • Với xu hướng phát triển của chuyên ngành da liễu hiện nay, ngoài đào tạo da liễu tổng quát cho bác sĩ y khoa, bộ môn đang chú trọng lên kế hoạch dài hạn để đào tạo sau đại học cũng như đào tạo chuyên sâu cho bác sĩ da liễu về lĩnh vực thẩm mỹ da.