Thông báo nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023

2022-11-14 15:34:15

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo từ năm học 2021 – 2022;

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên thông tin chính sách như sau:

1. Đối tượng và hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

 • Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải nộp 02 bộ hồ sơ bản giấy cho cả thời gian học tập tại Khoa Y.
 • Riêng trường hợp sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì khi có thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.
 • Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí nhưng chưa nộp hồ sơ miễn, giảm học phí, sinh viên vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:
ĐỐI TƯỢNG
MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP(Các bản sao phải có chứng thực)
Đối tượng miễn 100% học phí
Khoản 1 – điều 15 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP:– Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;- Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;- Sinh viên là con của liệt sĩ/thương binh/bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh/người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;- Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù, đày.– Đơn đề nghị MGHP (nộp đơn trực tuyến theo mẫu);- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công với đối tượng được quy định.
Khoản 2 – điều 15 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP:Sinh viên khuyết tật.– Đơn đề nghị MGHP (nộp đơn trực tuyến theo mẫu);- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Khoản 3 – điều 15 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP:Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.– Đơn đề nghị MGHP (nộp đơn trực tuyến theo mẫu);- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Khoản 12 – điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP:Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.– Đơn đề nghị MGHP (nộp đơn trực tuyến theo mẫu);- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;- Bản sao công chứng giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp 
Khoản 15 – điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP:Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.– Đơn đề nghị MGHP (nộp đơn trực tuyến theo mẫu);- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).
Đối tượng giảm 70% học phí
Khoản 1 – Điều 16 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP:Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.– Đơn đề nghị MGHP (nộp đơn trực tuyến theo mẫu);- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc)- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt danh sách thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo (đính kèm trong bộ hồ sơ trực tuyến).
Đối tượng giảm 50% học phí
Khoản 2 – Điều 16 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP:Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.– Đơn đề nghị MGHP (nộp đơn trực tuyến theo mẫu);- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;- Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

2. Quy định về miễn, giảm học phí

 • Việc cấp bù học phí theo 10 tháng/năm (5 tháng/học kỳ) căn cứ số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP).
 • Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học, bị buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được tính miễn, giảm học phí.
 • Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí mà cùng lúc hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
 • Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.
 • Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các môn học lần một theo chương trình học, không áp dụng cho các môn học lại, học cải thiện, … Cũng như chỉ áp dụng với 02 học kỳ chính, không áp dụng với học kỳ hè và học kỳ dự thính (nếu có).
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do UBND xã cấp (Mẫu 01-Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH) phải đầy đủ thông tin theo quy định và xét cho HKI năm học 2022-2023 phải được xác nhận năm 2022.
 • Giấy tờ bản sao có công chứng không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

 • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/11/2022 (thứ hai).
 • Quy trình nộp hồ sơ:
 • Bước 1: Sinh viên điền phiếu thông tin tại link: https://forms.gle/6vGWpradfACsVM6M7
 • Bước 2: Sinh viên nộp Đơn đề nghị miễn, giảm học phí trên hệ thống e-Office
 • Bước 3: Nộp hồ sơ bản giấy
  • Đối với sinh viên nộp hồ sơ miễn, giảm học phí lần đầu: nộp 02 bộ hồ sơ giấy tại Phòng CTSV theo địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên, Phòng 107 – Nhà hành chính (Y.A1). Sinh viên vui lòng sử dụng bìa hồ sơ giấy khi nộp hồ sơ.
  • Sinh viên đã có tên trong danh sách miễn, giảm học phí học kì II năm học 2021-2022 không cần nộp hồ sơ bản giấy. Riêng trường hợp sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

Đề nghị sinh viên thuộc đối tượng được xét miễn, giảm học phí thực hiện đúng theo thông báo này. Phòng CTSV sẽ không giải quyết hồ sơ sau thời gian được thông báo.

Mọi thắc mắc về thủ tục miễn, giảm học phí, sinh viên vui lòng liên hệ: Phòng Công tác sinh viên, Phòng 107 – Nhà hành chính (Y.A1), đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu đô thị ĐHQG-HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (028)71021212 – Ext 131 gặp CV. Yến Nhi để được giải đáp.

Trân trọng./.

————————————————————

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐC: Tòa nhà hành chính YA1, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu Đô thị ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương. ĐT: (028) 7102 1212.
Fanpage: https://www.facebook.com/Medvnu.Fanpage và https://www.facebook.com/medvnu.edu.vn
Youtube: https://www.youtube.com/c/KHOAY%C4%90HQGHCM
Zalo: https://zalo.me/3602665297596980155
Tiktok: https://www.tiktok.com/@medvnu

————————————————————–

Xem thêm tin tức liên quan:

 • Thông báo Nộp hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2021-2022. Xem tại đây.
 • Thông báo hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo HKI (2021-2022). Xem tại đây.
 • Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2020-2021. Xem tại đây.
 • Thông báo Về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo HKII năm học 2020-2021. Xem tại đây.
 • Đối tượng nào được miễn, giảm học phí 2020-2021. Xem tại đây.