Ngành đào tạo bậc đại học

2022-12-04 08:43:00

Khoa Y – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đào tạo các ngành bậc đại học như sau:

1/ Ngành Y khoa: Xem tại đây.

2/ Ngành Dược học: Xem tại đây.

3/ Ngành Răng – Hàm – Mặt: Xem tại đây.

4/ Ngành Điều Dưỡng: Xem tại đây.

5/ Ngành Y học cổ truyền: Xem tại đây.

Trang web Đào tạo: http://www.pdt-medvnu.info/

———————–

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH