Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ - Khoa học sức khỏe của Khoa Y được cấp Mã ISSN

2021-04-21 10:20:00

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học sức khỏe của Khoa Y ĐHQG-HCM (STDJ-HS) đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN với dãy số 2734-9446.

ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế được công nhận trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định nhan đề của các xuất bản phẩm nhiều kỳ (XBPNK). Khi đã có chỉ số ISSN, thì tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu.

Theo quy định để được đăng ký cấp Mã ISSN, Tạp chí phải đạt tiêu chuẩn đã xuất bản được 2 số và liên tục duy trì việc xuất bản. Từ năm 2012, chỉ những bài báo khoa học được đăng ở các tạp chí có chỉ số ISSN mới được Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp xem xét, tính điểm.

*Website Tạp chí Phát triển KHCN – Khoa học Sức khỏe của Khoa Y ĐHQG-HCM: http://stdjhs.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjhs

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • ĐC: Tòa nhà hành chính YA1, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu Đô thị ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương
  • ĐT: (028) 7102 1212
  • Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/Medvnu.Fanpage
  • Youtube/ Zalo/ Tiktok: Khoa Y ĐHQG-HCM

————————————————————————

Xem thêm tin tức liên quan:

  • Thư ngỏ Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Sức khỏe. Xem tại đây.