Thay đổi thời gian tổ chức "Hội thảo về kháng kháng sinh trong Tai - Mũi - Họng"

2021-03-10 14:38:19

Theo kế hoạch, Hội Tai Mũi Họng Việt Nam phối hợp cùng Khoa Y Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo về “Kháng Kháng sinh trong Tai Mũi Họng 2021 – Thách thức và Giải pháp” vào ngày 14 tháng 03 năm 2021 tại trung tâm Hội nghị 272, Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 hiện nay và để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho đại biểu tham dự, Ban tổ chức xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 11/04/2021 (chủ nhật).
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung chương trình và thành phần tham dự vẫn được thực hiện theo kế hoạch ban đầu.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO: https://bitly.com.vn/lhm4s6