[Thông báo] Hội thảo về Kháng kháng sinh trong tai mũi họng

2021-02-28 10:06:00

Đây là chương trình được Khoa Y ĐHQG-HCM kết hợp cùng Hội Tai Mũi Họng Việt Nam và Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đồng tổ chức.

Hội thảo về Kháng kháng sinh trong Tai Mũi Họng là diễn đàn khoa học, nơi các báo cáo viên là Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ trình bày các công trình nghiên cứu khoa học để đại biểu tham dự hiểu thêm kiến thức và áp dụng kháng kháng sinh vào thực tế điều trị các bệnh lý trong Tai Mũi Họng.

Mục tiêu hội thảo:

– Nâng cao hiểu biết về lĩnh vực kháng kháng sinh trong Tai Mũi Họng.
– Áp dụng kháng kháng sinh để điều trị các bệnh lý liên quan đến Tai Mũi Họng.
– Tổng hợp kinh nghiệm trong quá trình làm việc từ các Báo cáo viên.
– Trao đổi và thảo luận cùng nhau để đúc kết những kiến thức hữu ích cho các Bác sĩ và cán bộ y tế trong ngành.

Chủ trì hội thảo:
*Phiên sáng:

– GS.TS. Đặng Vạn Phước;
– PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung;
– PGS.TS. Phạm Tuấn Cảnh;
– PGS.TS. Trần Minh Trường;
– BS.GVC. Huỳnh Khắc Cường.

*Phiên chiều:
– PGS.TS. Trần Phan Chung Thủy;

– TS.BS. Lê Trần Quang Minh;
– GS.TS. Phạm Kiên Hữu;
– PGS.TS. Trần Viết Luân.

Thông tin hội thảo:

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH