Thông báo đăng ký Ký túc xá dành cho tân sinh viên năm học 2022-2023

2022-09-18 08:41:22

Căn cứ Thông báo số 380/TB-TTQLKTX ngày 15/9/2022 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023 dành cho tân sinh viên.

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến các bạn Tân sinh viên năm học 2022-2023 về việc đăng ký Ký túc xá năm học 2022-2023 dành cho Tân sinh viên như sau:

  • Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 18/9/2022.
  • Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến (online)

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng truy cập: https://ktx.vnuhcm.edu.vn/…/ve-viec-dang-ky-o-ky-tuc-xa… để biết và thực hiện.

Trân trọng./.

——————————————–

Xem thêm tin tức liên quan:

  • Thông báo đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023 đối với sinh viên cũ. Xem tại đây.
  • Thông báo chuyển phòng ở và tiếp nhận sinh viên ở Ký túc xá 2021-2022. Xem tại đây.
  • Thông báo đăng ký KTX cho sinh viên năm 2 trở lên. Xem tại đây.