Thông báo đăng ký KTX cho sinh viên năm 2 trở lên

2021-12-05 04:56:00

Về việc đăng ký ở Ký túc xá ĐHQG-HCM năm học 2021-2022 cho sinh viên năm 2 trở lên:

  • Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 trở đi thuộc các trường thành viên ĐHQG-HCM.
  • Thời gian đăng ký: Từ 08 giờ 00 ngày 04/12/2021 đến 24 giờ 00 ngày 10/12/2021.
  • Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến (online) qua các kênh:
    1/ http://svktx.vnuhcm.edu.vn/
    2/ Hoặc qua App iDorm SV

Xem thêm các tin tức có liên quan:

  • Thông báo chuyển phòng ở và tiếp nhận sinh viên ở Ký túc xá 2021-2022 (Xem tại đây).