Mở cổng đăng ký xét tuyển bổ sung

2022-10-03 16:33:24

Từ 1/10/2022 – 9/10/2022, cổng đăng ký xét tuyển đợt bổ sung chính thức được mở. Các bạn thí sinh lưu ý để thực hiện đúng và tăng cơ hội trúng tuyển cho mình nhé.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại http://diaphuong.tuyensinh-medvnu.edu.vn/ và nộp trực tiếp bộ hồ sơ về Khoa. Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8g00-11g30, chiều: 13g00-16g00).

Trường hợp gửi qua bưu điện, bạn phải gửi trước ngày 07/10/2022.

Hướng dẫn đóng lệ phí đăng ký xét tuyển và thông tin chi tiết khác, vui lòng xem tại cổng thông tin tuyển sinh Khoa Y: http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=th-ng-b-o-tuy-n-sinh-i-h-c-ch-nh-quy-n-m-2022-t-b-sung-