Thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2022

2022-11-23 13:47:53

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-KY ngày 15/11/2022 của Trưởng khoa Khoa Y về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022;

Hội đồng thi tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 như bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/13c7q4gkd6nHxPxIuCmXiCk8pkMZhiwBb/view?usp=share_link

———————————————————–

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH