Khoa Y ĐHQG-HCM tổ chức tập huấn biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan và xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm

2022-11-29 15:24:59

Sáng ngày 29/11, Khoa Y triển khai chương trình “Tập huấn biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan và xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm” tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

GS.TS.DS Lê Minh Trí, Phó Trưởng khoa Khoa Y phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Mục đích của buổi tập huấn nhằm xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, phù hợp với nội dung, phương pháp giảng dạy của từng môn học, module; Đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác trong việc đánh giá kết quả, năng lực học tập của sinh viên đồng thời giảm thiểu tối đa các sai sót trong quá trình ra đề thi.

Các thầy cô tham dự buổi tập huấn

Buổi tập huấn do GS.TS.DS Lê Minh Trí, Phó Trưởng khoa Khoa Y chủ trì, cùng sự tham gia của toàn thể các thầy cô là trưởng bộ môn, giảng viên đang công tác tại Khoa Y và các phòng ban chức năng.

Phát biểu mở đầu chương trình, GS.TS.DS Lê Minh Trí nhận định buổi tập huấn hôm nay là cấp thiết. Dù các thầy cô vẫn thường xuyên biên soạn câu hỏi, xây dựng ngân hàng đề thi, nhưng buổi tập huấn hôm nay sẽ giúp toàn bộ quá trình chuẩn bị, lập kế hoạch, biên soạn, thẩm định được đồng bộ, chuẩn hóa, hạn chế xảy ra những sai sót không đáng có trong quá trình ra đề.

Thầy cô đặt câu hỏi tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện từ Bộ phận Khảo thí, Tổ Công nghệ Thông tin đã lần lượt trình bày, hướng dẫn các thầy cô những nội dung cốt lõi trong công tác biên soạn câu hỏi và xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm như: Quy trình biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan; quy trình xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm; mẫu chế tác biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan khi sử dụng phần mềm xáo trộn MCMix; mẫu chế tác biên soạn ngân hàng câu hỏi đề thi để tích hợp vào phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính.

ThS. Nguyễn Quang Vũ, Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin hướng dẫn mẫu chế tác biên soạn ngân hàng câu hỏi đề thi để tích hợp vào phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính.

GS.TS.DS Lê Minh Trí nhắc nhở các thầy cô lưu ý những nội dung đã được hướng dẫn, đồng thời đưa ra những lỗi vi phạm chung thường gặp và chuẩn hóa lỗi trong ngân hàng câu hỏi đề thi tốt nghiệp. Giáo sư cũng hi vọng sau buổi tập huấn hôm nay, các thầy cô có thể tự rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi của mình theo đúng các quy định đã được phổ biến.

ThS. Chu Thị Thanh Tuyền, Phó Trưởng phòng KHCN&QHQT, phụ trách công tác Khảo thí và ĐBCL hướng dẫn tại buổi tập huấn

Chương trình tập huấn diễn ra thành công giúp các thầy cô chủ động trong việc tổ hợp ra đề thi kết thúc học phần, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi và quản lý đề thi. Chuẩn bị lộ trình xây dựng chương trình đề thi trắc nghiệm trên máy tính.

(Mai Hương – Vạn Ngọc)

————————

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

————————

Xem thêm tin tức liên quan:

  • Khoa Y ĐHQG HCM phối hợp Thư viện trung tâm ĐHQG-HCM tổ chức tập huấn sử dụng thẻ. Xem tại đây.
  • Khoa Y ĐHQG-HCM tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/ TT – BGDĐT. Xem tại đây.
  • Khoa Y tập huấn kỹ năng viết giáo trình cho đội ngũ giảng viên. Xem tại đây.
  • Khoa Y triển khai tập huấn công tác Khảo thí – Đào tạo năm học 2022-2023. Xem tại đây.
  • Khoa Y tổ chức tập huấn kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm và xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm. Xem tại đây.
  • Buổi tập huấn công tác tổ chức thi kết thúc môn học bằng hình thức thi trực tuyến cho CBVC-GV. Xem tại đây.
  • Thông báo tập huấn dành cho sinh viên về cách thức thi trực tuyến. Xem tại đây.
  • Khoa Y ĐHQG-HCM tập huấn kịch bản dạy – học tại phòng mô phỏng. Xem tại đây.